Pokračujte dolů

O násPraxe v praxi!

Analýzy, směrnice, procesy dle systémů ISO, audity… s naší pomocí lidsky a v pohodě!

Kdo je náš klient

Potřebujete-li zefektivnit chod svých oddělení, příp. zavést některý ze systémů řízení procesů dle ISO do praxe a nechcete tím trávit více času, než je potřeba, pak jsme pro vás TOP volba. S námi si můžete být jisti, že vše bude precizní.

Co děláme

Provádíme analýzu rizik, vytváříme potřebnou dokumentaci tak, aby odpovídala fungování firmy či organizace a pomáháme s implementací do reálného provozu. Školíme interní auditory a poskytujeme odborné konzultace.

Neřešíme, vyřešíme!

Jdeme okamžitě k jádru a nikdy neopomíjíme procesní souvislosti. Díky našim metodám dokážeme během velmi krátké doby zjistit reálný stav věcí a často od nás vedení získává komplexnější obrázek než samo mělo. Respektujeme, že jakýkoli zásah do firmy, je citlivý proces.

Co neděláme

Nemáme rádi příliš vědecké či analytické metody práce, a proto je neděláme. Nezahlcujeme klienty stohy papírů a zbytečných směrnic. Neděláme „papíry pro papíry“. Pracujeme prakticky a tak, abychom přinášeli užitek.

Jaromír Tvrzník

I procesy se dají zavádět s úsměvem.

Jaromír Tvrzník

Jaromír Tvrzník

Spolumajitel firmy Top Solution

„Systém řízení procesů může obsahovat 150 směrnic nebo deset. Já pracuji vždy tak, aby klientovi nevznikaly ve firmě stohy zbytečných papírů, ale aby se hledělo na praktičnost, užitnou hodnotu a výsledky. Baví mě nacházet řešení, která zjednodušují a zefektivňují procesy u klientů.“

Je profesionálem v oblasti informačních technologií, kde se pohybuje patnáct let. Společnosti si ho najímají, protože umí efektivně řídit správu IT na lokální i mezinárodní úrovni a nastavuje procesy „na míru“ jejich potřebám. Odborně se zabývá zaváděním systémů řízení procesů (např. Systém řízení bezpečnosti informací dle ISO 27001 či Systém řízení kvality dle ISO 9001), pomáhá svým klientům zabezpečit, aby jejich interní procesy odpovídaly zákonným požadavkům (181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti, GDPR apod.). Je také oblíbeným lektorem interních auditorů a bezpečnostních manažerů ve státní správě i soukromém sektoru. Když lidi školí, vždy zaměřuje výklad na praktické využití norem v konkrétních podmínkách firmy klienta. Cílem je maximální užitek, minimální zátěž. Jeho dlouholetá praxe v této problematice mu poskytuje široký odborný rozhled.

 

Naše službySledujeme souvislosti a díky tomu úspěšně realizujeme představy klientů.

ČSN ISO/IEC 27001

Systém řízení bezpečnosti informací

Chcete zajistit, aby vaše data byla vhodně zabezpečena a nepřišli jste o ně? Případně potřebujete získat certifikát systému řízení bezpečnosti informací? Pak je tento produkt právě pro vás. Dokážeme ve vaší společnosti zjistit současný stav, navrhnout vhodná opatření a částečně nebo plně implementovat systém řízení procesů bezpečnosti informací podle mezinárodně uznávaného standardu ISO/IEC 27001. Poté vám zajistíme certifikační audit u vybrané certifikační autority.

Kybernetický zákon

Máte ve vaší organizaci významný nebo kritický systém či infrastrukturu? Potřebujete plnit požadavky Kybernetického zákona? Pak je tu pro vás tento produkt. Dokážeme ve vaší společnosti posoudit současný stav, navrhnout vhodná opatření a částečně nebo plně implementovat systém řízení procesů bezpečnosti informací podle mezinárodně uznávaného standardu ISO/IEC 27001. Především však zajistíme soulad s kybernetickým zákonem, případně zabezpečíme certifikační audit u vybrané certifikační autority.

ČSN EN ISO 9001

Systém řízení kvality

Chcete zajistit, aby procesy ve vaší organizaci byly v souladu s mezinárodně uznávaným systémem řízení kvality? Případně potřebujete zjistit, zda jsou vaše procesy efektivní a neplýtváte zbytečně penězi? Pak je tu pro vás připraven tento produkt. Provedeme vstupní analýzu současného stavu, navrhneme vhodné úpravy procesů, případně vytvoříme nové, včetně potřebné dokumentace. Poté vás připravíme na certifikační audit systému řízení kvality.

Nařízení GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Chcete se ujistit, že vaše firma je v souladu s novým nařízením EU a snížit riziko vysokých pokut? Rádi byste se ujistili, že s osobními údaji nakládáte správně? Pak je tu pro vás tento produkt. Provedeme analýzu současného stavu a navrhneme vhodná řešení tak, aby vaše organizace plnila požadavky nového nařízení GDPR.

Školení interních auditorů

Potřebujete vyškolit interní auditory systémů ISO, manažery bezpečnosti informací, manažery kvality,  případně další pozice požadované kybernetickým zákonem? Rádi byste seznámili své zaměstnance s požadavky systémů řízení, GDPR nebo kybernetického zákona? Využijte našich školení, která vždy přímo přizpůsobíme na konkrétní firmu, ve které školíme.

Podpoříme vás

Naše služby jsou komplexní. Budete-li potřebovat, kdykoli jsme schopni u vás uskutečnit odborné konzultace či doplňkové služby. Cílem je usazení nově nastavených záležitostí v praxi.

Naši klientijsou např. tyto společnosti a organizace

Kontakt