Pokračujte dolů

SlužbySleduji souvislosti a díky tomu úspěšně realizuji představy klientů.

ČSN ISO/IEC 27001

Systém řízení bezpečnosti informací

Chcete zajistit, aby vaše data byla vhodně zabezpečena a nepřišli jste o ně? Případně potřebujete získat certifikát systému řízení bezpečnosti informací? Pak je tento produkt právě pro vás. Zjistím ve vaší společnosti současný stav, navrhnu vhodná opatření a částečně nebo plně naimplementuji systém řízení procesů bezpečnosti informací podle mezinárodně uznávaného standardu ISO/IEC 27001. Poté vám zajistím certifikační audit u vybrané certifikační autority.

Kybernetický zákon

Máte ve vaší organizaci významný nebo kritický systém či infrastrukturu? Potřebujete plnit požadavky Kybernetického zákona? Pak je tu pro vás tento produkt. Posoudím ve vaší společnosti současný stav, navrhnu vhodná opatření a částečně nebo plně naimplementuji systém řízení procesů bezpečnosti informací podle mezinárodně uznávaného standardu ISO/IEC 27001. Především však zajistím soulad s kybernetickým zákonem, případně zabezpečím certifikační audit u vybrané certifikační autority.

ČSN EN ISO 9001

Systém řízení kvality

Chcete zajistit, aby procesy ve vaší organizaci byly v souladu s mezinárodně uznávaným systémem řízení kvality? Případně potřebujete zjistit, zda jsou vaše procesy efektivní a neplýtváte zbytečně penězi? Pak je tu pro vás připraven tento produkt. Provedu vstupní analýzu současného stavu, navrhnu vhodné úpravy procesů, případně vytvořím nové, včetně potřebné dokumentace. Poté vás připravím na certifikační audit systému řízení kvality.

Nařízení GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Chcete se ujistit, že vaše firma je v souladu s novým nařízením EU a snížit riziko vysokých pokut? Rádi byste se ujistili, že s osobními údaji nakládáte správně? Pak je tu pro vás tento produkt. Provedu analýzu současného stavu a navrhnu vhodná řešení tak, aby vaše organizace plnila požadavky nového nařízení GDPR.

Školení interních auditorů

Potřebujete vyškolit interní auditory systémů ISO, manažery bezpečnosti informací, manažery kvality,  případně další pozice požadované kybernetickým zákonem? Rádi byste seznámili své zaměstnance s požadavky systémů řízení, GDPR nebo kybernetického zákona? Využijte mých školení, která vždy přímo přizpůsobím na konkrétní firmu, ve které školím.

Podpořím vás

Mé služby jsou komplexní. Budete-li potřebovat, kdykoli jsem schopen u vás uskutečnit odborné konzultace či doplňkové služby. Cílem je usazení nově nastavených záležitostí v praxi.

InfoPraxe v praxi!

Analýzy, směrnice, procesy dle systémů ISO, audity… lidsky a v pohodě!

Jsem ten, koho potřebujete?

Potřebujete-li zefektivnit chod svých oddělení, příp. zavést některý ze systémů řízení procesů dle ISO do praxe a přitom potřebujete svůj čas věnovat i jiným záležitostem, pak jste tu správně. Kontaktujte mě, můžete si být jisti, že vše bude precizní.

Co dělám

Provádím analýzu rizik, vytvářím potřebnou dokumentaci tak, aby odpovídala fungování firmy či organizace a pomáhám s implementací do reálného provozu. Školím interní auditory a poskytuji odborné konzultace.

Vyřeším, neřeším!

Jdu okamžitě k jádru a beru na zřetel procesní souvislosti. Díky svým metodám dokážu během velmi krátké doby zjistit reálný stav věcí a často ode mne vedení získává komplexnější obrázek než samo mělo. Respektuji, že jakýkoli zásah do firmy, je citlivý proces.

Plus pro vás

Pracuji prakticky a bez složitostí, abych přinášel užitek. Můžete se splehnout, že vás ochráním před zbytečnými směrnicemi, stohy papírů a veškeré mé služby budou mít reálný přínos.

O mně

Baví mě nacházet řešení, která zjednodušují a zefektivňují procesy u klientů.

Jaromír Tvrzník

Jaromír Tvrzník

Procesy se dají zavádět s úsměvem.

„Systém řízení procesů může obsahovat 150 směrnic nebo deset. Já pracuji vždy tak, aby klientovi nevznikaly ve firmě stohy zbytečných papírů, ale aby se hledělo na praktičnost, užitnou hodnotu a výsledky.“

Je profesionálem v oblasti informačních technologií, kde se pohybuje patnáct let. Společnosti si ho najímají, protože umí efektivně řídit správu IT na lokální i mezinárodní úrovni a nastavuje procesy „na míru“ jejich potřebám. Odborně se zabývá zaváděním systémů řízení procesů (např. Systém řízení bezpečnosti informací dle ISO 27001 či Systém řízení kvality dle ISO 9001), pomáhá svým klientům zabezpečit, aby jejich interní procesy odpovídaly zákonným požadavkům (181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti, GDPR apod.). Je také oblíbeným lektorem interních auditorů a bezpečnostních manažerů ve státní správě i soukromém sektoru. Když lidi školí, vždy zaměřuje výklad na praktické využití norem v konkrétních podmínkách firmy klienta. Cílem je maximální užitek, minimální zátěž. Jeho dlouholetá praxe v této problematice mu poskytuje široký odborný rozhled.

 

Klientijsou např. tyto společnosti a organizace

Kontakt