Reference Bureau Veritas

Školení od společnosti Top Solution bylo velmi záživné a přínosné a výborně organizované. Vybraná témata a okruhy lícovaly naše každodenní pracovní situace, školení bylo kreativní, dynamické, velmi kontaktní, interaktivní, a to zejména díky osobnímu přístupu lektorky paní Anny Tvrzníkové, která mne svým osobitým a velmi kontaktním přístupem přesvědčila o tom, že školit a vzdělávat se musíme neustále.
Školení považuji za velmi přínosné z několika pohledů. Samozřejmě nové informace a zejména příklady z praxe, ale především poznání kolegů z jiné stránky, což bylo velmi inspirativní a v průběhu školení i zábavné.

 

Aleš Podrazil
CER/TRG Sales Team Leader
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.